• Μέτρα ασφάλειας

    Αγαπητοί θεατές, Το Σύγχρονο Θέατρο έχει φροντίσει να λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των παραστάσεων που αποσκοπούν στην προστασία των θεατών κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από το θέατρό μας. Σύμφωνα με το […]