Μέτρα ασφάλειας

Αγαπητοί θεατές,

Το Σύγχρονο Θέατρο θα λειτουργήσει ως covid free χώρος με πληρότητα 100% και θα υποδέχεται θεατές που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Οι ενήλικοι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο έγκυρου: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης καθώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Για τους ανήλικους έως και 17 ετών η είσοδος επιτρέπεται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού self test.

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του θεάτρου και κατά την διάρκεια της παράστασης. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, 45 -30 λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των παραστάσεων που αποσκοπούν στην προστασία των θεατών κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από το θέατρό μας.

Ζητάμε την κατανόηση και την συνεργασία σας προκειμένου να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες αρχές μέτρα.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα προβλεπόμενα μέτρα:

-Οι ενήλικοι θεατές, από δεκαοχτώ (18) ετών και άνω , εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

-Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου.

-Προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα χρειαστεί οι θεατές να επιδείξουν στην είσοδο την αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.

-Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από τους θεατές σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, από την είσοδο τους έως και την αποχώρηση τους, και σε όλους τους χώρους του θεάτρου.

-Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, 45 -30 λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού. Μετά την έναρξη, η είσοδος στην αίθουσα δεν θα επιτρέπεται.

-Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση κοινού στο φουαγιέ. Οι θεατές με την έλευσή τους στο θέατρο θα κατευθύνονται απευθείας στη θέση τους.

-Απαγορεύεται η μετακίνηση των θεατών σε άλλα καθίσματα. Οι θέσεις είναι κατανεμημένες με βάση τα μέτρα προστασίας, και την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και την οργάνωση της απολύμανσης

-Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θεατών στις διαδρομές από και προς τη σκηνή, στους κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους υγιεινής και στα ταμεία.

-Είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

-Μετά το τέλος της παράστασης θα γίνεται σταδιακή αποχώρηση των θεατών ανά σειρά καθισμάτων.

-Δεν είναι υποχρεωτικά τα κενά ανάμεσά στις θέσεις των θεατών. Όλα τα εισιτήρια θα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.

-Οι θεατές συστήνεται να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%), το οποίο βρίσκεται ευχερώς διαθέσιμο στη είσοδο και σε διάφορα σημεία του θέατρου.

-Για την έκδοση μειωμένων εισιτηρίων οι θεατές θα πρέπει να προσέρχονται το αργότερο μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

 

Μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί από το Θέατρο:

-Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες θα απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση.

-Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους.

-Θα υπάρχει σταθερή σήμανση και ροή επισκεπτών καθώς και μονοδρόμηση διαδρόμων κυκλοφορίας.

– Η είσοδος και έξοδος τω θεατών θα γίνεται από διαφορετικά σημεία ώστε να μην σημειώνεται συγχρωτισμός. Έχουν προστεθεί δύο σημεία εξόδου.

– Γίνεται απολύμανση του χώρου μετά από το τέλος κάθε παράστασης

– Όλο το προσωπικό μας είναι εμβολιασμένο.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και για την στήριξη σας.

Σας ευχόμαστε καλή θέαση.

Σύγχρονο Θέατρο

26.10.2020